Latour


Vi börjar inlägget med ett par VD-ord från delårsrapporten januari - mars 2020.

”Industrirörelsen inledde året mycket starkt, trots påverkan från den pågående Covid-19 pandemin. Under kvartalet växer orderingången total med 20 procent och justerat för förvärv och valutaeffekter växer orderingången med 3 procent. Faktureringstillväxten uppgår totalt till 16 procent, men när vi justerar för förvärv och valutaeffekter ser vi en minskning med drygt 1 procent. Rörelseresultatet för kvartalet ökar med 8 procent till 449 (415) Mkr med en rörelsemarginal på 12,4 (13,2) procent." 

VD 
Johan Hjertonsson

Jag tycker att det är positiva siffror som VD:n tar upp här och det är ju oftast dem som brukar ha mest information om sitt bolag.

Latour grundades 1985 av familjen Douglas och är idag Sveriges tredje mest ägda investmentbolag enligt siffror tagna från Avanza. De har verkligen blivit en storfavorit i min portfölj och är nu mitt fjärde största innehav i portföljen. Latour är ett blandat investmentbolag som investerar i både noterade och onoterade bolag. Deras noterade portfölj består av totalt nio bolag där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Investerar man i Latour får man mest affärsriktning mot industriella sektorn och tillverkningsindustrin. 


Latour har även en helägd industrirörelse som består av fem afärsområden: Caljan, Hultafors Group, Latour industries, Nord-Lock Group och Swegon. Dessa bolag är alltså inte noterade på börsen och vill man investera i något utav dessa bolag så är den enda vägen att göra det genom att investera i  Latour. Industrirörelsen har en sammanlagd omsättning på 15 miljarder och har arbete till nästan 6000 personer i dagsläget. De personerna som ligger bakom hårda arbetet i Latour har gjort ett otroligt bra och hårt arbete för att få Latour att bli så bra som dem är idag. Om vi tar och kikar tillbaka till så långt som 1988 tills idag så har Latour gett aktieägarna en sjuk bra avkastning över tid. I grafen på bilden nedan ser vi en avkastning på 9854% exklusive utdelningar.


Jag är en stolt aktieägare och kommer fortsätta ge mitt förtroende till Latour. De har en stabil portfölj med både noterade och onoterade bolag vilket också ger oss ägare en bra riskspridning. Extra positivt med Latour är att en av deras största innehav är norska sortering och återvinningsbolaget Tomra. Jag tror verkligen på Tomra i framtiden och äger även dem i min portfölj utöver mitt indirekta ägande hos dem via Latour.

Äger ni också Latour i portföljen?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Börsen är skapad för alla människor

Min portfölj

Investmentbolaget Bure Equity